Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 6

riziko pádu v pediatrickej klinickej praxi

 

Štúdia je podporená grantom KEGA 048UK-4/2016 Posudzovanie rizika pádov - pre vzdelávanie a prax.

                                                                                                       

 

 
autor: Anna Ovšonková, Michaela Miertová, Mária Zanovitová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 500x | publikované: 1.12.2016 | posledné úpravy: 5.6.2017

Arteriová hypertenzia a celkové kardiovaskulárne riziko

Arteriová hypertenzia a celkové kardiovaskulárne riziko

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Prirodzený vývoj hypertenzie. Hypertenzia - rizikový faktor cievnych chorôb. Rizikové faktory hypertenzie. Subklinické orgánové poškodenie. Diabetes Mellitus. Remodelácia ciev. Nové odporúčania pre liečbu HT (ESC 2007). Začatie antihypertenznej liečby. Nefarmakologické opatrenia. Indikácie pre hlavné skupiny antihypertenzív. Absolútne a relatívne kontraindikácie pre jednotlivé antihypertenzíva. Monoterapia versus kombinovaná terapia. Význam diuretík u postmenopauzálnych žien s artériovou hypertenziou. Kardiovaskulárne rizikové faktory u žien. Hypertenzia a postmenopauzálne ženy. Diuretiká. Saluretiká. Osteoporóza. Hypokaliémia a diabetes.

Manažment akútnych koronárnych syndrómov-Aterotrombóza. Hlavné klinické manifestácie aterotrombózy. Rizikové faktory aterotrombózy. Mortalita u pacientov so závažným ochorením periférnych artérií. Klasifikácia ICHS. Vývoj ICHS. Akútny koronárny syndróm. Aterotrombóza a mikrocirkulácia. STEMI - liečba, indikácie STEMI. Aorto-koronárny bypass. Akútny koronárny syndróm. Protidoštičková liečba. Perkutánna koronárna intervencia.

 
autor: Anton Farkaš | sekcia: Prednášky | odbor: Kardiológia, angiológia | zobrazené: 3176x | publikované: 16.4.2012 | posledné úpravy: 16.4.2012

Posudzovanie rizika pádu u hospitalizovaného pacienta

– prax založená na dôkazoch

Projekt KEGA 048UK-4/2016 POSUDZOVANIE RIZIKA PÁDOV - PRE VZDELÁVANIE A PRAX.                                                                                                                

 
autor: Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Michaela Miertová, Katarína Žiaková | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 639x | publikované: 2.10.2016 | posledné úpravy: 2.10.2016

Pád -charakteristika, typy, posudzovanie rizika pádu

Posudzovanie rizika pádov – pre vzdelávanie a prax.

(KEGA 048UK-4/2016) 2016-2018

                                                                                                                                    

 
autor: Ivana Bóriková | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 158x | publikované: 2.11.2017 | posledné úpravy: 3.11.2017

Starostlivosť o klienta v domácom prostredí s rizikom pádu (bezpečnosť prostredia). Imobilizačný syndróm.

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Starostlivosť o klienta v domácom prostredí s rizikom pádu - Pády seniorov. Následky pádov. Riziko pádu. Rizikové faktory pádu –vnútorné, vonkajšie. Riziko pádu 00015. Skríning rizika pádu. Funkčný test chôdze. Intervencie v ZS. Bezpečnostné opatrenia. Riziko pádu v domácom prostredí. Prevencia pádov v domácnosti. Imobilizačný syndróm - zmeny jednotlivých telesných systémov. Základné pojmy. Rizikové faktory. Kostrovosvalový systém. Srdcovocievny systém. Respiračný (dýchací) systém. Metabolický a tráviaci systém. Močový a endokrinný systém. Vylučovanie stolice. Koža. Nervový systém a psychosociálne reakcie. IS-prevencia, intervencie. Polohovanie. Antigravitačná aktivita a vertikalizácia. Cvičenie a rehabilitácia. Polohovacie hodiny. Srdcovocievny systém. Dýchací systém. Ortopnoická poloha.

 
autor: Martina Lepiešová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 815x | publikované: 17.5.2016 | posledné úpravy: 17.5.2016

Morse Fall Scale - Stupnica rizika pádu podľa Morse

 

Štúdia je podporená grantom KEGA 048UK-4/2016 Posudzovanie rizika pádov - pre vzdelávanie  a prax.                                          
 

 
autor: Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Michaela Miertová, Katarína Žiaková | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 325x | publikované: 5.6.2017 | posledné úpravy: 5.6.2017
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Obdobia života ženy. Gynekologická problematika.
.. symptómy. Kosti a kĺby. Koža. Sexualita. Riziko Ca prsníka. Riziko Ca endometria. KI HRT. ..

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení
.. materiál prezentuje v prehľade problematiku rizikových faktorov vzniku kardiovaskulárnych ochorení p.. ..kľúčové slová: Kardiovaskulárne ochorenia, kardiovaskulárne riziko, rizikové faktory – neovplyvniteľné, rizikové fak.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych o..

Poruchy kalciového metabolizmu a osteoporóza v detskom veku
.. znižujú kvalitu života, zvyšuju morbiditu a riziko úmrtia. Pre spoločnosť tak osteoporóza pre..