Všeobecná chirurgia a ošetrovateľstvo – vybrané kapitoly 1

Predkladané vysokoškolské skriptá sú komplexným spojením medicínskych poznatkov z chirurgickej propedeutiky s najnovšími ošetrovateľskými postupmi podľa domácich a zahraničných klinických odporúčaní. Východiskové témy sú hygienicko-epidemiologický režim na chirurgických pracoviskách, minimalizácia rizika infekcie operačnej rany, bariérový ošetrovateľský režim a izolácia pacienta pri výskyte nozokomiálnych infekcií. V nasledujúcich kapitolách sa autorka venuje problematike rán, zlomeninám, poraneniam kĺbov a popáleninám. Študent sa zoznamuje aj s pojmami perioperačná medicína, perioperačná ošetrovateľská starostlivosť, operačné riziko, kategórie chirurgických výkonov a predoperačnej starostlivosti. V rámci prípravy do klinickej praxe tu študent nachádza ošetrovateľské intervencie v predoperačnom a v pooperačnom období, minimalizáciu rizika vybraných pooperačných komplikácií. Zoznamuje sa s celkovou a lokálnou anestéziou, ošetrovateľskými intervenciami pri intubácii a extubácii, pri epidurálnej a spinálnej anestézii vrátane asistencie pri napichovaní epidurálneho a subarachnoidálneho priestoru, prípravy sterilného stolíka až po pooperačný monitoring pacienta v intenzívnej starostlivosti. Predkladané vysokoškolské skriptá sú prioritne určené pre budúce sestry. Vzhľadom k obsahu spracovania vybrané kapitoly sú určené aj pre pôrodné asistentky. Nevylučujeme ich nahliadnutie študentmi všeobecného lekárstva v rámci chirurgickej propedeutiky.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 1_recenzný posudok E. Hlinková 4.1.2023 287.9 KB ktokoľvek
 2_recenzný posudok E. Hlinková 4.1.2023 753.63 KB ktokoľvek
 E. Hlinková Všeobecná chirurgia a ošetrovateľstvo - vybrané kapitoly 1 4.1.2023 4.05 MB ktokoľvek
 Imprimatur_E. Hinková 4.1.2023 139.68 KB ktokoľvek