Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Poruchy kalciového metabolizmu a osteoporóza v detskom veku

Poruchy kalciového metabolizmu a osteoporóza v detskom veku

V poslednom desaťročí je problematika osteoporózy vysoko aktuálna. Prevalencia v dospelom veku má epidemiologický charakter. Jej následky, fraktúry, významne znižujú kvalitu života, zvyšuju morbiditu a riziko úmrtia. Pre spoločnosť tak osteoporóza predstavuje vážny socioekonomický problém. Kostné tkanivo bolo dlhodobo na pokraji záujmu detských lekárov. Pokiaľ dieťa dobre rástlo, očakavalo sa, že má dobré kosti. V súčasnosti sa už jednoznačne diferencuje pojem „rast kosti“ a „kvalita kosti“. Potreba venovať sa problematike „Kalcioveho metabolizmu a osteporozy v detskom veku“ vzišla z požiadaviek mojich kolegov a študentov. V porovaní s dospelým vekom, v pediatrii je táto problematika menej preskúmaná a odlišná, najmä s prihladnutím na vyvíjajúci sa detský skelet. Táto práca by mala byť pomocnou rukou pri diferencialno-diagnostických problémoch s dysbalanciou vápnika v sére u detí. Navrhuje určité algoritmy s cieľom zefektívniť a urýchliť diagnostický proces a liečbu. Hlavným cieľom práce je však podporiť význam kostného zdravia v detskom veku, ktoré podstatne znižuje riziko osteoporózy nielen v starobe.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Poruchy kalciového metabolizmu a osteoporóza v detskom veku - skriptá Stiahnuť - Poruchy kalciového metabolizmu a osteoporóza v detskom veku - skriptáOtvoriť v novom okne - Poruchy kalciového metabolizmu a osteoporóza v detskom veku - skriptá 17.10.2011 1.62 MB registrovaný používateľ
pdf Recenzia - prof. MUDr.Jaroslav Kresánek,PhD. Stiahnuť - Recenzia - prof. MUDr.Jaroslav Kresánek,PhD.Otvoriť v novom okne - Recenzia - prof. MUDr.Jaroslav Kresánek,PhD. 7.10.2011 56.54 KB registrovaný používateľ
pdf Recenzia -doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim.prof. Stiahnuť - Recenzia -doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim.prof.Otvoriť v novom okne - Recenzia -doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim.prof. 7.10.2011 303.48 KB registrovaný používateľ

Kľúčové slová: osteroporóza, hypoparatyreóza, hyperparatyreóza


autor: Miriam Čiljaková | pracovisko: Klinika detí a dorastu | publikované: 7.10.2011 | posledné úpravy: 16.2.2016
citácia: Čiljaková Miriam: Poruchy kalciového metabolizmu a osteoporóza v detskom veku. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 7.10.2011, posledná aktualizácia 16.2.2016 [cit. 2018-03-23] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=164>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: