Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Arteriová hypertenzia a celkové kardiovaskulárne riziko

Arteriová hypertenzia a celkové kardiovaskulárne riziko

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Prirodzený vývoj hypertenzie. Hypertenzia - rizikový faktor cievnych chorôb. Rizikové faktory hypertenzie. Subklinické orgánové poškodenie. Diabetes Mellitus. Remodelácia ciev. Nové odporúčania pre liečbu HT (ESC 2007). Začatie antihypertenznej liečby. Nefarmakologické opatrenia. Indikácie pre hlavné skupiny antihypertenzív. Absolútne a relatívne kontraindikácie pre jednotlivé antihypertenzíva. Monoterapia versus kombinovaná terapia. Význam diuretík u postmenopauzálnych žien s artériovou hypertenziou. Kardiovaskulárne rizikové faktory u žien. Hypertenzia a postmenopauzálne ženy. Diuretiká. Saluretiká. Osteoporóza. Hypokaliémia a diabetes.

Manažment akútnych koronárnych syndrómov-Aterotrombóza. Hlavné klinické manifestácie aterotrombózy. Rizikové faktory aterotrombózy. Mortalita u pacientov so závažným ochorením periférnych artérií. Klasifikácia ICHS. Vývoj ICHS. Akútny koronárny syndróm. Aterotrombóza a mikrocirkulácia. STEMI - liečba, indikácie STEMI. Aorto-koronárny bypass. Akútny koronárny syndróm. Protidoštičková liečba. Perkutánna koronárna intervencia.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Arteriová hypertenzia a celkové kardiovaskulárne riziko Stiahnuť - Arteriová hypertenzia a celkové kardiovaskulárne rizikoOtvoriť v novom okne - Arteriová hypertenzia a celkové kardiovaskulárne riziko 16.4.2012 4.77 MB ktokoľvek
pdf Manažment akútnych koronárnych syndrómov Stiahnuť - Manažment akútnych koronárnych syndrómovOtvoriť v novom okne - Manažment akútnych koronárnych syndrómov 16.4.2012 1.62 MB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: hypertenzia, cievy, aterotrombóza


autor: Anton Farkaš | publikované: 16.4.2012 | posledné úpravy: 16.4.2012
citácia: Farkaš Anton: Arteriová hypertenzia a celkové kardiovaskulárne riziko. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 16.4.2012, posledná aktualizácia 16.4.2012 [cit. 2018-04-22] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=146>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: