Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 3

Rádiofrekvenčná ablácia - nádory pečene

Rádiofrekvenčná ablácia - nádory pečene

Videokonferenčný prenos - záznam operácie z Kliniky transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a MFN - Rádiofrekvenčná ablácia
Prenos sa uskutočnil v stredu 1.4.2009 od 08.00 hod. do veľkej posluchárne MFN pre poslucháčov 4 VL a 4 VLs.

 
autor: Ľudovít Laca | odbor: Chirurgia, traumatológia, ortopédia | zobrazené: 4035x | publikované: 1.4.2009 | posledné úpravy: 11.6.2009

Tuberkulóza pľúc

Tuberkulóza pľúc

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Situácia v TBC na Slovensku. Incidencia tuberkulózy SR a vo svete. Výskyt tuberkulózy na Slovensku.                                                                  

 
autor: Eva Rozborilová | sekcia: Prednášky | odbor: Pneumológia | zobrazené: 275x | publikované: 30.1.2018 | posledné úpravy: 30.1.2018

Chronická obštrukčná choroba pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc

Prednáška pre poslucháčov UTV.

CHOCHP je bežné liečiteľné ochorenie, ktorému sa dá predchádzať a má niekoľko závažných mimopľúcnych dôsledkov, ktoré prispievajú k jeho závažnosti. Jeho pľúcne prejavy sú charakterizované obmedzením prietoku vzduchu, ktoré nie je plne reverzibilné. Je obvykle progredujúce a súvisí s abnormálnou zápalovou reakciou pľúc na inhalované škodlivé častice a plyny.

 
autor: Eva Rozborilová | sekcia: Prednášky | zobrazené: 348x | publikované: 30.1.2018 | posledné úpravy: 30.1.2018
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 13

Ísť na stránku: 1 2

Onkologická problematika
.. tela maternice. Nádorové ochorenie pľúc. Nádory tráviaceho traktu. Liečebné modality v on.. .. Rakovina tela maternice. Nádorové ochorenie pľúc. Nádory tráviaceho traktu. Liečebné modality v on..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
..kľúčové slová: molekulovej genetiky, DNA, nádory pľúc, kolorektálny karcinóm, nádory prsníka, karc.. ..kľúčové slová: molekulovej genetiky, DNA, nádory pľúc, kolorektálny karcinóm, nádory prsníka, karcinóm ..

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému
.. vyšetrenie pľúc (FVP) má nenahraditeľné miesto v diferenciálnej d..

Onkochirurgia
.. UTV. Zhubné nádorové ochorenia. Príčiny úmrtia.Nádory. Šírenie nádrov - metastázovanie. Rakovina - pre..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza a pneumónia. Uvedená je char.. ..kľúčové slová: astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagnostika, ter..

Flexibilná bronchoskopia v pediatrii
.. je veda o chorobách bronchov a pľúc, ich diagnostike a terapii. Veľký rozvoj z..

Patofyziológia vonkajšieho dýchania
.. Súčasti vonkajšieho dýchania. Ventilácia pľúc a jej poruchy. Vplyv zmien frekvencie dýchania a ..

Pracovné lekárstvo a toxikológia
.. akútnej inhalácii plynov. Profesionálne malígne nádory a riziká ich vzniku. Poškodenie chemickými lá..

Liečba bronchiálnej astmy a CHOCHP
..kľúčové slová: astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, beta2-mimetiká, anticholínergiká, pa..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. UTV zo dňa 27.11.2007. Bronchiálny strom a pľúcne laloky. Štruktúra trachey a hlavných bronchov. .. ..kľúčové slová: dýchacie cesty, dýchacie orgány, pľúc..