doc. MUDr. Ľudovít Laca, laca(at)jfmed.uniba.sk

Rádiofrekvenčná ablácia - nádory pečene

Autor: Ľudovít Laca

anotačný obrázok

Videokonferenčný prenos - záznam operácie z Kliniky transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a MFN - Rádiofrekvenčná ablácia
Prenos sa uskutočnil v stredu 1.4.2009 od 08.00 hod. do veľkej posluchárne MFN pre poslucháčov 4 VL a 4 VLs.

Inzulinóm pankreasu

Autor: Ľudovít Laca, a kol.

anotačný obrázok

Inzulinóm pankreasu - videokonferenčný prenos pre študentov 4VL, 4VLs, - veľká poslucháreň MFN, dňa 26.03.2008 od 07:00 hod. Prednáša a operáciu komentuje Doc. MUDr. Laca, PhD, mim. prof.