Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie pľúc (FVP) má nenahraditeľné miesto v diferenciálnej diagnostike predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stanoviť diagnózu, vždy je nevyhnutná anamnéza, posúdenie klinických prejavov, fyzikálne vyšetrenie a posúdenie výsledkov ďalších vyšetrovacích metód.

Funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému - štandardné 12-zvodové (pokojové) EKG, 24-48 hodinové sledovanie EKG (dynamické EKG) – Holter EKG, 24 hodinové sledovanie TK – tlakový Holter, záťažové vyšetrenie na bicykli – ergometria.

Funkčné vyšetrenie obličiek - klírens endogénneho kreatinínu (GFR), glomerulárna filtrácia, clearance kreatinínu, koncentračný pokus.

 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf FUNKČNÉ VYŠETRENIE RESPIRAČNÉHO, KARDIOVASKULÁRNEHO A MOČOVÉHO SYSTÉMU (VYBRANÉ VYŠETRENIA) Stiahnuť - FUNKČNÉ VYŠETRENIE RESPIRAČNÉHO, KARDIOVASKULÁRNEHO A MOČOVÉHO SYSTÉMU (VYBRANÉ VYŠETRENIA)Otvoriť v novom okne - FUNKČNÉ VYŠETRENIE RESPIRAČNÉHO, KARDIOVASKULÁRNEHO A MOČOVÉHO SYSTÉMU (VYBRANÉ VYŠETRENIA) 10.5.2016 623.31 KB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: funkčné vyšetrenie, spirometria, ergometria, Holter, obličkové testy

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Ivana Bóriková | pracovisko: Ústav ošetrovateľstva | publikované: 10.5.2016 | posledné úpravy: 10.5.2016
citácia: Bóriková Ivana: Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 10.5.2016, posledná aktualizácia 10.5.2016 [cit. 2018-04-23] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=340>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: