Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Predložené učebné texty majú za cieľ zrozumiteľnou formou priblížiť študentom všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov aktuálne poznatky z oblasti antimikrobiánych látok. Autori sú si vedomí, že v tomto rozsahu nebolo možné zachádzať do podrobností. Naopak cieľom bolo prehľadne poukázať na hlavné vlastnosti jednotlivých skupín liekov. Pri štúdiu sa predpokladá súčasné používanie aj iných literárnych a elektronických zdrojov, najmä z oblasti lekárskej biochémie, fyziológie a patologickej fyziológie ako aj mikrobiológie. Každá kapitola má na záver niekoľko kontrolných otázok a úloh, ktorých zvládnutie by malo čitateľovi napomôcť pri "autoevaluácii" dosiahnutých znalostí príslušnej časti. Autori sa zároveň podujali pripraviť aj druhý diel učebných textov venovaných prepojeniu teoretických poznatkov o antimikrobiálnych látkach s vybranými klinickými aplikáciami, jednak prehľadne ako aj na konkrétnych klinických prípadoch. Druhý diel je v štádiu prípravy a jeho vydanie bude nasledovať už čoskoro.

 
autor: Juraj Mokrý, Igor Porvazník, Juraj Váňa | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Farmakológia, Infektológia, Mikrobiológia | zobrazené: 4260x | publikované: 25.5.2013 | posledné úpravy: 25.5.2013
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 6

 

Toxikológia – vybrané kapitoly
..kľúčové slová: liečivá, drogy, huby, anorganické látky, organické l.. ..kľúčové slová: liečivá, drogy, huby, anorganické látky, organické ..

Zásady racionálnej (zdravej) výživy
.. živiny - bielkoviny, tuky, sacharidy. minerálne látky a vitamíny. Makroelementy. Mikroelementy. ..

Vakcinológia
.. alebo očkovanie je vlastné vpravenie očkovacej látky do..

Fytoterapia z pohľadu súčasnej doby
.. a skladovanie liečivých rastlín. Obsahové látky v liečivých rastlinách I. - karatenoidy, fy..

PREVENTÍVNE PROGRAMY, OČKOVANIE SENIOROV
.. Rozvoj vakcín, 1900–2000. OČKOVACIE LÁTKY. Očkovanie a imunitný systém. Prirodzená a zís..

Základy dedičnosti. Genetika dneška.
.. chromozómov. Mutácie. Mutagény. Genotoxické látky. Karcinogény. Karcinogenéza. Genetická to..