Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD
mokry(at)jfmed.uniba.sk
Ústav farmakológie
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
telefón: +421 43 4132535
adresa: Sklabinská 26
03753 Martin

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Predložené učebné texty majú za cieľ zrozumiteľnou formou priblížiť študentom všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov aktuálne poznatky z oblasti antimikrobiánych látok. Autori sú si vedomí, že v tomto rozsahu nebolo možné zachádzať do podrobností. Naopak cieľom bolo prehľadne poukázať na hlavné vlastnosti jednotlivých skupín liekov. Pri štúdiu sa predpokladá súčasné používanie aj iných literárnych a elektronických zdrojov, najmä z oblasti lekárskej biochémie, fyziológie a patologickej fyziológie ako aj mikrobiológie. Každá kapitola má na záver niekoľko kontrolných otázok a úloh, ktorých zvládnutie by malo čitateľovi napomôcť pri "autoevaluácii" dosiahnutých znalostí príslušnej časti. Autori sa zároveň podujali pripraviť aj druhý diel učebných textov venovaných prepojeniu teoretických poznatkov o antimikrobiálnych látkach s vybranými klinickými aplikáciami, jednak prehľadne ako aj na konkrétnych klinických prípadoch. Druhý diel je v štádiu prípravy a jeho vydanie bude nasledovať už čoskoro.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia Stiahnuť - Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológiaOtvoriť v novom okne - Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia 3.6.2013 3.25 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: antibiotiká, antivirotiká, antimykotiká, antiprotozoárne látky, antituberkulotiká, rezistencia na antibiotiká, farmakológia

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Garant

Doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Ústav farmakológie, JLF UK Martin
telefón: 043/2633619
e-mail: mokry(at)jfmed.uniba.sk

Recenzenti

doc.MUDr. Elena Nováková, PhD.
Ústav mikrobiológie a imunológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
telefón: +421 432633618
e-mail: Elena.Novakova(at)jfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
-, Lekárska fakulta UK v Bratislave
telefón: -
e-mail: martin.wawruch(at)fmed.uniba.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

autor: Juraj Mokrý, Igor Porvazník, Juraj Váňa | pracovisko: Ústav farmakológie | publikované: 25.5.2013 | posledné úpravy: 25.5.2013
citácia: Mokrý Juraj, Igor Porvazník, Juraj Váňa: Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 25.5.2013, posledná aktualizácia 25.5.2013 [cit. 2018-03-22] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=219>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: