Prednášky

Biofyzika akčného potenciálu a synapsa

Autor: Ivan Poliaček

anotačný obrázok

Depolarizácia – hyperpolarizácia, akčný potenciál – tvar, mechanizmus, refraktérne periódy, šírenie sa akčného potenciálu (postupné šírenie sa po nemyelinizovanom vlákne, saltatórne vedenie), elektrická stimulácia – reobáza, chronaxia, lokálny potenciál synapsa, neurotransmiter a mechanizmus synaptického prenosu receptory (ionotropické vs. metabotropické), EPSP, IPSP, sumácia (časová, priestorová) konvergencia, divergencia.

Vyšetrenie kostnej drene u pacienta s chorobami krvi

Autor: Ivana Očková

anotačný obrázok

Aspirácia kostnej drene. Trepanobiopsia. Pomôcky - sterilné, nesterilné. Úloha sestry.

Ochorenia kože, ktoré prináša vek.

Autor: Juraj Péč

anotačný obrázok

Vplyv slnka na kožu a ochorenia kože s tým spojené. Prednáška pre UTV zo dňa 1.4.2008.

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

Autor: Jan Dostalík, Lubomír Martínek

anotačný obrázok

Záznamy z operácií z Ostravskej fakultnej nemocnice. Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka. Moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

Inzulinóm pankreasu

Autor: Ľudovít Laca, a kol.

anotačný obrázok

Inzulinóm pankreasu - videokonferenčný prenos pre študentov 4VL, 4VLs, - veľká poslucháreň MFN, dňa 26.03.2008 od 07:00 hod. Prednáša a operáciu komentuje Doc. MUDr. Laca, PhD, mim. prof.