Importované nákazy

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Časť 1 - Problematika importovaných nákaz. Problematika importovaných nákaz a Infekčná klinika JLF UK. Vírusové infekcie - HIV infekcia, Arbovirózy, Hemoragické horúčky, Vírusové hepatitídy, Besnota. Klinické prejavy importovaných vírusových nákaz, ich diagnostika, liečba a prevencia.

Časť 2 - Importované bakteriálne nákazy. Klinické prejavy importovaných bakteriálnych nákaz, ich diagnostika, liečba a prevencia. Importované mykotické nákazy. Klinické prejavy importovaných mykotických nákaz, ich diagnostika, liečba a prevencia. Importované parazitárne nákazy. Klinický obraz importovaných parazitárnych nákaz, ich diagnostika, liečba a prevencia.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Importované nákazy časť 1 3.5.2011 5.6 MB ktokoľvek
 Importované nákazy časť 2 3.5.2011 5.7 MB ktokoľvek

Predmety/kurzy