Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Importované nákazy

Importované nákazy

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Časť 1 - Problematika importovaných nákaz. Problematika importovaných nákaz a Infekčná klinika JLF UK. Vírusové infekcie - HIV infekcia, Arbovirózy, Hemoragické horúčky, Vírusové hepatitídy, Besnota. Klinické prejavy importovaných vírusových nákaz, ich diagnostika, liečba a prevencia.

Časť 2 - Importované bakteriálne nákazy. Klinické prejavy importovaných bakteriálnych nákaz, ich diagnostika, liečba a prevencia. Importované mykotické nákazy. Klinické prejavy importovaných mykotických nákaz, ich diagnostika, liečba a prevencia. Importované parazitárne nákazy. Klinický obraz importovaných parazitárnych nákaz, ich diagnostika, liečba a prevencia.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Importované nákazy časť 1 Stiahnuť - Importované nákazy časť 1Otvoriť v novom okne - Importované nákazy časť 1 3.5.2011 5.6 MB ktokoľvek
pdf Importované nákazy časť 2 Stiahnuť - Importované nákazy časť 2Otvoriť v novom okne - Importované nákazy časť 2 3.5.2011 5.7 MB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: importované nákazy, importované vírusové nákazy, importované bakteriálne nákazy, importované mykotické nákazy, importované parazitárne nákazy


autor: Katarína Šimeková | pracovisko: Klinika infektológie a cestovnej medicíny | publikované: 3.5.2011 | posledné úpravy: 1.2.2012
citácia: Šimeková Katarína: Importované nákazy. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 3.5.2011, posledná aktualizácia 1.2.2012 [cit. 2018-03-23] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=157>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: