Univerzita tretieho veku

Zubné lekárstvo v súčasnosti

Autor: Mária Janíčková, Rastislav Juríček

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Zubné lekárstvo v súčasnosti” – od autorov doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH a MUDr. Rastislav Juríček, PhD. , zo dňa 14.03.2023.                 

Cukrovka - tichý zabijak

Autor: Radovan Plášil

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Cukrovka  - tichý zabijak” – MUDr. Radovan Plášil , zo dňa 21.02.2023.                                                                             

Morfológia a funkcia bunky

Autor: Martin Péč

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Morfológia a funkcia bunky” – prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH, zo dňa 14.02.2023.                                                                

Základy lekárskej biológie

Autor: Martin Péč

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Základy lekárskej biológie” – prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH, zo dňa 14.02.2023.                                                                     

Aktuality v kardiológii

Autor: Tomáš Bolek

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Aktuality v kardiológi.” – MUDr. Tomáš Bolek, PhD., zo dňa 07.02.2023.                                                                             

Seniori a lieková politika

Autor: Viera Švihrová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Seniori a lieková politika” – prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., zo dňa 10.01.2023.                                                                 

Stres a syndróm vyhorenia z pohľadu verejného zdravotníctva

Autor: Janka Buchancová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Stres a syndróm vyhorenia z pohľadu verejného zdravotníctva” – prof. MUDr. Janky Buchancovej, CSc., zo dňa 13.12.2022.                             

Aktuality v liečbe akútneho poškodenia pľúc

Autor: Daniela Mokrá

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)

„Aktuality v liečbe akútneho poškodenia pľúc” – prof. MUDr. Daniely Mokrej, PhD., zo dňa 06.12.2022.                                                                                                                                                           

Prvá pomoc pri niektorých chorobných stavoch. Základy resuscitácie.

Autor: Stanislava Richterová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Prvá pomoc pri niektorých chorobných stavoch. Základy resuscitácie.” – MUDr. Stanislavy Richterovej, PhD., zo dňa 29.11.2022.                        

Paliatívna starostlivosť 1 – úvod

Autor: Martina Lepiešová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Paliatívna starostlivosť 1 – úvod” – Mgr. Martina Lepiešová, PhD., zo dňa 22.11.2022.