doc. MUDr. Robert Vyšehradský, vysehradsky(at)jfmed.uniba.sk

Chronická obštrukčná choroba pľú

Autor: Robert Vyšehradský

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Chronická obštrukčná choroba pľúc“, autor: doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD., zo dňa 30.01.2024.                                                                             

Spánkové poruchy dýchania

Autor: Robert Vyšehradský

anotačný obrázok

Tento materiál je určený najmä ako učebná pomôcka pre poslucháčov všeobecného lekárstva v 6. ročníku štúdia v rámci prípravy na štátnu skúšku z vnútorných chorôb. Podáva komplexnú informáciu o klasifikácii, epidemiológii, patogenéze, klinickom obraze, diagnostike a liečbe spánkových porúch dýchania v rozsahu postačujúcom pre uvedenú skúšku.

Spánok

Autor: Robert Vyšehradský

anotačný obrázok

Prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 11.12.2007.

Definícia. Fyziológia spánku. Význam spánku. Následky spánkovej deprivácie. Klasifikácia porúch spánku. Dyssomnie. Insomnia - klasifikácia, príčinny. Hypersomnia. Parasomnie. Polysomnografia.