Univerzita tretieho veku

Aktuality v kardiológii

Autor: Tomáš Bolek

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Aktuality v kardiológi.” – MUDr. Tomáš Bolek, PhD., zo dňa 07.02.2023.                                                                             

Základy anatómie

Autor: Yvetta Mellová

anotačný obrázok

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Základy anatómie.Orgány ľudského tela -systémy. Časti tela. Kardiovaskulárny systém. Nervový systém. doc. MUDr. Yvety Mellovej, CSc., zo dňa 17.01.2023.                                                                                                                                                                                 

Seniori a lieková politika

Autor: Viera Švihrová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Seniori a lieková politika” – prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., zo dňa 10.01.2023.                                                                 

Stres a syndróm vyhorenia z pohľadu verejného zdravotníctva

Autor: Janka Buchancová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Stres a syndróm vyhorenia z pohľadu verejného zdravotníctva” – prof. MUDr. Janky Buchancovej, CSc., zo dňa 13.12.2022.                             

Aktuality v liečbe akútneho poškodenia pľúc

Autor: Daniela Mokrá

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)

„Aktuality v liečbe akútneho poškodenia pľúc” – prof. MUDr. Daniely Mokrej, PhD., zo dňa 06.12.2022.                                                                                                                                                           

Prvá pomoc pri niektorých chorobných stavoch. Základy resuscitácie.

Autor: Stanislava Richterová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Prvá pomoc pri niektorých chorobných stavoch. Základy resuscitácie.” – MUDr. Stanislavy Richterovej, PhD., zo dňa 29.11.2022.                        

Paliatívna starostlivosť 1 – úvod

Autor: Martina Lepiešová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Paliatívna starostlivosť 1 – úvod” – Mgr. Martina Lepiešová, PhD., zo dňa 22.11.2022.                                                                    

Moderné vyšetrovacie metódy v gastroenterológii a hepatológii

Autor: Martin Schnierer

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)

Nové medicínske poznatky v odboroch vnútorného lekárstva: v gastroenterológii a hepatológii. Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v daných odboroch. 

MUDr. Martin Schnierer, PhD. zo dňa 08. 11. 2022.                                      

Pohybová aktivita a cvičenie ako súčasť životného štýlu

Autor: Nadežda Kolenčíková

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)

Pohybová aktivita a cvičenie ako súčasť životného štýlu. S pribúdajúcimi rokmi  je pohyb významný aj napriek mnohým ochoreniam, vrátane ochorení kognitívnych. Pohyb nie len cvičenie vo fitnesscentrách. Nie je potrebné tráviť cvičením celé hodiny.

Oplodnenie a včasný embryonálny vývin

Autor: Marian Adamkov

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)

„Oplodnenie a včasný embryonálny vývin“ - prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc. zo dňa 04. 10. 2022.