prof. MUDr. Kamil Javorka, javorka(at)jfmed.uniba.sk

Stručná história Univerzity Komenského v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Autor: Kamil Javorka

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

Stručná história Univerzity Komenského v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, autor: prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. , zo dňa 24.10.2023.       

História Univerzity Komenského a Jesseniovej lekárskej fakulty UK

Autor: Kamil Javorka

anotačný obrázok

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Stručná história Univerzity Komenského v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.