Univerzita tretieho veku

Klimaktérium

Autor: Eva Urbanová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Klimaktérium a životospráva“, autor: doc. Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD., zo dňa 14.11.2023.                                                                             

Komplikácie diabetes mellitus – diabetická noha

Autor: Jana Nemcová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Komplikácie diabetes mellitus – diabetická noha. ” – PhDr. Jana Nemcová, PhD., zo dňa 31.10.2023.                                                                             

Stručná história Univerzity Komenského v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Autor: Kamil Javorka

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

Stručná história Univerzity Komenského v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, autor: prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. , zo dňa 24.10.2023.       

Chronická bolesť

Autor: JLF UK

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Chronická bolesť“, autor: MUDr. Zuzana Čiljaková., zo dňa 18.10.2023.                                                                             

UTV system a financovanie pre UTV

Autor: Viera Švihrová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„UTV systém a financovanie pre UTV ” – prof. MUDr. Viery Švihrovej, CSc., zo dňa 03.10.2023.                                                                             

Súdne lekárstvo a súčasnosť

Autor: František Štuller

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Súdne lekárstvo a súčasnosť ” – MUDr. František Štuller , zo dňa 26.09.2023.                                                                             

Biochemické procesy v organizme človeka v procese starnutia

Autor: Dušan Dobrota

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

"Biochemické procesy v organizme človeka v procese starnutia". – od autora: prof. MUDr. Dušana Dobrotu, CSc., zo dňa 09.4.2023.                     

Základy fyziológie srdcovocievneho systému

Autor: Ingrid Tonhajzerová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

"Základy fyziológie srdcovocievneho systému ". – od autora: prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD., zo dňa 4.4.2023.                     

Základy fyziológie nervového systému

Autor: Ingrid Tonhajzerová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

"Základy fyziológie nervového systému ". – od autora: prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. zo dňa 21.3.2023.                     

Neurochirurgia - vybrané témy

Autor: Branislav Kolarovszki

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

" Neurochirurgia - vybrané témy ". – od autora: prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA, zo dňa 2.5.2023.