prof. MUDr. Dušan Dobrota, dobrota(at)jfmed.uniba.sk

Biochemické procesy v organizme človeka v procese starnutia

Autor: Dušan Dobrota

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

"Biochemické procesy v organizme človeka v procese starnutia". – od autora: prof. MUDr. Dušana Dobrotu, CSc., zo dňa 09.4.2023.                     

Biochemické zmeny v organizme človeka v procese starnutia

Autor: Dušan Dobrota

anotačný obrázok

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Proces starnutia. Voľné radikály. Reaktívne formy kyslíka a dusíka. Zdroje voľných radikálov. Ochranné antioxidačné systémy. Prírodné antioxidanty - polyfenoly.  Oxidačný stres.