MUDr. Radovan Plášil

Cukrovka - tichý zabijak

Autor: Radovan Plášil

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Cukrovka  - tichý zabijak” – MUDr. Radovan Plášil , zo dňa 21.02.2023.                                                                             

Epidemiológia, komplikácie a liečba diabetes mellitus

Autor: Radovan Plášil

anotačný obrázok

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Epidemiológia DM v SR. Akútne komplikácie DM. Hypoglykémia. Hyperglykémia. Chronické komlikácie DM. Syndróm diabetickej nohy. Liečba diabetu. Prevencia. Perorálne antidiabetiká. Inzulinoterapia.