Elektrokardiografia

Základné mechanizmy porúch elektrickej funkcie srdca a ich manifestácia na EKG krivke.

Učebný text určený na prípravu na semináre z elektrokardiografie pre študentov 3. roč. všeobecného lekárstva – druhé vydanie. Cieľom tejto príručky je teda pokúsiť sa objasniť tie mechanizmy, ktoré podmieňujú vznik typických elektrofyziologických zmien v srdci za fyziologických a patologických podmienok a ukázať, ako sa tieto zmeny prejavia na EKG krivke.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 ELEKTROKARDIOGRAFIA 29.2.2016 4.88 MB ktokoľvek

Predmety/kurzy