Mgr. Erika Maskálová

Štandardizovaný pacient v pôrodnej asistencii

Autor: Erika Maskálová, a kol.

anotačný obrázok

Cieľom predloženej publikácie je poskytnúť podklady a odporúčania pre zvýšenie atraktivity a efektivity vzdelávania pôrodnej asistencie. Osobitným prínosom je najmä dôraz na tréning komunikačných a klinických zručností v bezpečnom, simulovanom prostredí. Môže slúžiť na formatívne alebo sumatívne hodnotenie študentov. Scenáre štandardizovaného pacienta môžu byť nápomocné pedagógom i študentom pri prezenčnej výučbe ako aj pri distančnom vzdelávaní v čase mimoriadnych situácií.