Vybrané kapitoly z preventívneho pracovného lekárstva I.

Vysokoškolské skriptá poskytujú ucelený prehľad a súhrn aktuálnych informácií zo zahraničnej aj domácej literatúry. Skriptá neboli projektované ako komplexné a kompletné preventívne pracovné lekárstvo. Do ich obsahu sú zaradené témy, ktoré sú, podľa nášho názoru a presvedčenia, v súčasnosti najaktuálnejšie. Sú to témy zamerané na fyziológiu človeka a v dnešnej dobe najčastejšie sa vyskytujúce riziká v pracujúcej populácii, ktorými sú popri psychickej aj celková fyzická a lokálna svalová záťaž. Text skrípt je rozdelený do siedmich kapitol.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Vybrane kapitoly z preventivneho pracovneho lekarstva I._skripta 30.5.2023 ktokoľvek
 ANOTACIA 30.5.2023 ktokoľvek
 IMPRIMATUR_podpis 30.5.2023 ktokoľvek
 Dr. Hruskova_recenzia_podp. 30.5.2023 ktokoľvek
 Prof. Buchancova_recenzia_podp. 30.5.2023 ktokoľvek
 Prof. Mesko_recenzia_podp. 30.5.2023 ktokoľvek