Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex je heterogénne chronické ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré postihuje najmä mladých dospelých jedincov v produktívnom veku. Slovenská republika patrí medzi krajiny s vyššou prevalenciou ochorenia. Predložené učebné texty majú za cieľ zrozumiteľnou formou priblížiť študentom všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov aktuálne poznatky z oblasti demyelinizačných ochorení. Sú určené aj pre postgraduálne vzdelávanie.Podávajú informácie o súčasných vedeckých poznatkoch o sclerosis multiplex, ktoré dovoľujú presnejšie rozdelenie ochorenia do podtypov, ako aj lepšiu diferenciálnu diagnostiku. Prináša nové pohľady na etiopatogenézu, genetické a epigenetické markery ochorenia a sumarizuje možnosti liečby. Pevne veríme, že predložené učebné texty pomôžu pri štúdiu neurológie a stanú sa tak odrazovým mostíkom pre ďalší odborný rast budúcich zdravotníckych pracovníkov.


ISBN:978-80-8187-029-3
EAN: 9788081870293

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Sclerosis multiplex Stiahnuť - Sclerosis multiplexOtvoriť v novom okne - Sclerosis multiplex 13.6.2017 1.34 MB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - MUDr. Marianna Vitková, PhD Stiahnuť - Recenzný posudok - MUDr. Marianna Vitková, PhDOtvoriť v novom okne - Recenzný posudok - MUDr. Marianna Vitková, PhD 13.6.2017 98.99 KB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - Prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. Stiahnuť - Recenzný posudok -  Prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok -  Prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 13.6.2017 92.74 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: Sclerosis multiplex, roztrúsená skleróza

Odbor:

autor: Ema Kantorová | pracovisko: Neurologická klinika | publikované: 13.6.2017 | posledné úpravy: 13.6.2017
citácia: Kantorová Ema: Sclerosis multiplex. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 13.6.2017, posledná aktualizácia 13.6.2017 [cit. 2018-03-24] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=365>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: