Sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex je heterogénne chronické ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré postihuje najmä mladých dospelých jedincov v produktívnom veku. Slovenská republika patrí medzi krajiny s vyššou prevalenciou ochorenia. Predložené učebné texty majú za cieľ zrozumiteľnou formou priblížiť študentom všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov aktuálne poznatky z oblasti demyelinizačných ochorení. Sú určené aj pre postgraduálne vzdelávanie.Podávajú informácie o súčasných vedeckých poznatkoch o sclerosis multiplex, ktoré dovoľujú presnejšie rozdelenie ochorenia do podtypov, ako aj lepšiu diferenciálnu diagnostiku. Prináša nové pohľady na etiopatogenézu, genetické a epigenetické markery ochorenia a sumarizuje možnosti liečby. Pevne veríme, že predložené učebné texty pomôžu pri štúdiu neurológie a stanú sa tak odrazovým mostíkom pre ďalší odborný rast budúcich zdravotníckych pracovníkov.

ISBN:978-80-8187-029-3
EAN: 9788081870293

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Sclerosis multiplex 13.6.2017 1.34 MB ktokoľvek
 Recenzný posudok - MUDr. Marianna Vitková, PhD 13.6.2017 98.99 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - Prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 13.6.2017 92.74 KB ktokoľvek