Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Neurologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK, http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=2093&no_cache=1

Zoradené podľa: priorita a čas poslední úpravy
 

Sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex je heterogénne chronické ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré postihuje najmä mladých dospelých jedincov v produktívnom veku. Slovenská republika patrí medzi krajiny s vyššou prevalenciou ochorenia. Predložené učebné texty majú za cieľ zrozumiteľnou formou priblížiť študentom všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov aktuálne poznatky z oblasti demyelinizačných ochorení. Sú určené aj pre postgraduálne vzdelávanie.Podávajú informácie o súčasných vedeckých poznatkoch o sclerosis multiplex, ktoré dovoľujú presnejšie rozdelenie ochorenia do podtypov, ako aj lepšiu diferenciálnu diagnostiku. Prináša nové pohľady na etiopatogenézu, genetické a epigenetické markery ochorenia a sumarizuje možnosti liečby. Pevne veríme, že predložené učebné texty pomôžu pri štúdiu neurológie a stanú sa tak odrazovým mostíkom pre ďalší odborný rast budúcich zdravotníckych pracovníkov.

 
autor: Ema Kantorová | odbor: Neurológia | zobrazené: 248x | publikované: 13.6.2017 | posledné úpravy: 13.6.2017

Elektromyografické vyšetrenie

Elektromyografické vyšetrenie

Dokumentárne video Elektromyografické vyšetrenie. Sprievodné slovo: Prof.MUDr.Egon Kurča, PhD., vyšetruje: MUDr. Milan Grofik

 
autor: Egon Kurča, Milan Grofik, Vladimír Nosáľ, Ema Kantorová, Babeta Hofericová | odbor: Neurológia | zobrazené: 4017x | publikované: 17.4.2013 | posledné úpravy: 23.4.2013

Elektroencefalografické vyšetrenie

Elektroencefalografické vyšetrenie

Dokumentárne video - Elektroencefalografické vyšetrenie. Sprievodné slovo MUDr. Hofericová Babeta, vyšetruje Ľubica Hrončová.

 
autor: Babeta Hofericová, Vladimír Nosáľ, Ema Kantorová, Milan Grofil, Egon Kurča | odbor: Neurológia | zobrazené: 2702x | publikované: 17.4.2013 | posledné úpravy: 22.4.2013

Evokované potenciály

Evokované potenciály

Dokumentárne video Evokované potenciály. Sprievodné slovo MUDr. Kanrorová Ema, vyšetruje Hrnčiarová Katarína

 
autor: Ema Kantorová, Vladimír Nosáľ, Milan Grofik, Babeta Hofericová, Egon Kurča | odbor: Neurológia | zobrazené: 2917x | publikované: 17.4.2013 | posledné úpravy: 22.4.2013

Ultrazvukové vyšetrenie hlavných mozgových tepien

Ultrazvukové vyšetrenie hlavných mozgových tepien

Dokumentárne video - Ultrazvukové vyšetrenie hlavných mozgových tepien. Autorský kolektív:Nosáľ V., Kantorová E., Grofik M., Hofericová B., Kurča E.

 
autor: Vladimír Nosáľ, Ema Kantorová, Milan Grofik, Babeta Hofericová, Egon Kurča | odbor: Neurológia | zobrazené: 2467x | publikované: 17.4.2013 | posledné úpravy: 22.4.2013