Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Významné signálne dráhy a molekuly pri apoptóze

Významné signálne dráhy a molekuly pri apoptóze

Vložením slov „apoptosis“ a „cancer“ do PubMed databázy získame v súčasnosti cez viac ako 140 tisíc referencií. Význam mechanizmu spúšťania apoptózy, resp. rezistencie buniek na apoptózu, je klúčovým pri rozvoji nádorových chorôb. Úvod tohto vzdelávacieho materiálu je orientovaný na časovú os dôležitých objavov o apoptóze. Následné sú rozoberané ďalšie typy bunkovej smrti a potom významné proteíny spojené s apoptotickou kaskádou. Vo štvrtej časti sú predstavené hlavné signálne dráhy apoptózy. Záver publikácie poukazuje na reguláciu apoptózy a jej úlohu pri vzniku nádorov.

Skriptá sú určené pre študentov pregraduálneho štúdia prírodovedeckých odborov a štúdia všeobecného lekárstva, ako aj pre študentov postgraduálneho štúdia v odboroch Lekárska chémia a biochémia, Klinická biochémia, Molekulová biológia a Biológia.

 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Významné signálne dráhy a molekuly pri apoptóze Stiahnuť - Významné signálne dráhy a molekuly pri apoptózeOtvoriť v novom okne - Významné signálne dráhy a molekuly pri apoptóze 7.4.2016 1.85 MB ktokoľvek
jpg Apoptóza - príloha Stiahnuť - Apoptóza - prílohaOtvoriť v novom okne - Apoptóza - príloha 7.4.2016 153.32 KB ktokoľvek
pdf Imprimatúr Stiahnuť - ImprimatúrOtvoriť v novom okne - Imprimatúr 7.4.2016 311.94 KB ktokoľvek
jpg Recenzný posudok - prof. Ing. Mária Mareková, CSc. Stiahnuť - Recenzný posudok - prof. Ing. Mária Mareková, CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - prof. Ing. Mária Mareková, CSc. 7.4.2016 4.3 MB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - prof. MuDr. Marián Adamkov, CSc. Stiahnuť - Recenzný posudok - prof. MuDr. Marián Adamkov, CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - prof. MuDr. Marián Adamkov, CSc. 7.4.2016 769.55 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: apoptóza, signálne dráhy apoptózy


autor: Jozef Hatok | pracovisko: Ústav lekárskej biochémie | publikované: 7.4.2016 | posledné úpravy: 7.4.2016
citácia: Hatok Jozef: Významné signálne dráhy a molekuly pri apoptóze. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 7.4.2016, posledná aktualizácia 7.4.2016 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=338>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: