Významné signálne dráhy a molekuly pri apoptóze

Vložením slov „apoptosis“ a „cancer“ do PubMed databázy získame v súčasnosti cez viac ako 140 tisíc referencií. Význam mechanizmu spúšťania apoptózy, resp. rezistencie buniek na apoptózu, je klúčovým pri rozvoji nádorových chorôb. Úvod tohto vzdelávacieho materiálu je orientovaný na časovú os dôležitých objavov o apoptóze. Následné sú rozoberané ďalšie typy bunkovej smrti a potom významné proteíny spojené s apoptotickou kaskádou. Vo štvrtej časti sú predstavené hlavné signálne dráhy apoptózy. Záver publikácie poukazuje na reguláciu apoptózy a jej úlohu pri vzniku nádorov.

Skriptá sú určené pre študentov pregraduálneho štúdia prírodovedeckých odborov a štúdia všeobecného lekárstva, ako aj pre študentov postgraduálneho štúdia v odboroch Lekárska chémia a biochémia, Klinická biochémia, Molekulová biológia a Biológia.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Významné signálne dráhy a molekuly pri apoptóze 7.4.2016 1.85 MB ktokoľvek
 Apoptóza - príloha 7.4.2016 153.32 KB ktokoľvek
 Imprimatúr 7.4.2016 311.94 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - prof. Ing. Mária Mareková, CSc. 7.4.2016 4.3 MB ktokoľvek
 Recenzný posudok - prof. MuDr. Marián Adamkov, CSc. 7.4.2016 769.55 KB ktokoľvek