Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie - Antitrombotická a trombolytická liečba

Autori sa v predkladanom učebnom texte zaoberajú problematikou antitrombotickej a trombolytickej liečby.
Učebný text je prehľadne členený do 5 kapitol, vhodne ilustrovaný 3 schémami, 16 farebnými obrázkami a 26 tabuľkami, ktoré primerane dopĺňajú informácie uvedené v texte. Autori si kladú za cieľ podať čitateľovi tak na pregraduálnej ako aj postgraduálnej úrovni celkový obraz týkajúci sa farmakológie, patogenézy a prevencie ochorení spojených s trombotickými poruchami hemostázy a ich vlastnej liečby založenej na racionálnych molekulárnych prístupoch.
Vzhľadom na rozsah a veľmi podrobné spracovanie, môže prekladaný učebný text slúžiť aj ako literatúra pre postgraduálne, či kontinuálne vzdelávanie, resp. ako pomôcka pri konkrétnom manažovaní pacienta priamo v klinickej praxi.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Antitrombotická a trombolytická liečba - skriptá 7.2.2012 2.4 MB registrovaný používateľ
 Recenzia - doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. 7.2.2012 900.08 KB registrovaný používateľ
 Recenzia - doc. MUDr. Ján Staško,PhD. 7.2.2012 4.51 MB registrovaný používateľ