Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie - Antitrombotická a trombolytická liečba

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie - Antitrombotická a trombolytická liečba

Autori sa v predkladanom učebnom texte zaoberajú problematikou antitrombotickej a trombolytickej liečby.
Učebný text je prehľadne členený do 5 kapitol, vhodne ilustrovaný 3 schémami, 16 farebnými obrázkami a 26 tabuľkami, ktoré primerane dopĺňajú informácie uvedené v texte. Autori si kladú za cieľ podať čitateľovi tak na pregraduálnej ako aj postgraduálnej úrovni celkový obraz týkajúci sa farmakológie, patogenézy a prevencie ochorení spojených s trombotickými poruchami hemostázy a ich vlastnej liečby založenej na racionálnych molekulárnych prístupoch.
Vzhľadom na rozsah a veľmi podrobné spracovanie, môže prekladaný učebný text slúžiť aj ako literatúra pre postgraduálne, či kontinuálne vzdelávanie, resp. ako pomôcka pri konkrétnom manažovaní pacienta priamo v klinickej praxi.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Antitrombotická a trombolytická liečba - skriptá Stiahnuť - Antitrombotická a trombolytická liečba - skriptáOtvoriť v novom okne - Antitrombotická a trombolytická liečba - skriptá 7.2.2012 2.4 MB registrovaný používateľ
pdf Recenzia - doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. Stiahnuť - Recenzia - doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzia - doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. 7.2.2012 900.08 KB registrovaný používateľ
pdf Recenzia - doc. MUDr. Ján Staško,PhD. Stiahnuť - Recenzia - doc. MUDr. Ján Staško,PhD.Otvoriť v novom okne - Recenzia - doc. MUDr. Ján Staško,PhD. 7.2.2012 4.51 MB registrovaný používateľ

Kľúčové slová: kyselina acetylsalicylová, heparín, warfarín, fibrinolytiká, ADP receptory, hemokoagulácia


autor: Martina Šutovská, Soňa Fraňová | pracovisko: Ústav farmakológie | publikované: 15.3.2012 | posledné úpravy: 16.2.2016
citácia: Šutovská Martina, Soňa Fraňová: Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie - Antitrombotická a trombolytická liečba. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 15.3.2012, posledná aktualizácia 16.2.2016 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=178>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: