PharmDr Martin Kertys, martin.kertys(at)uniba.sk

Základy preskripcie liekov a farmaceutickej technológie pre študentov medicíny

Autor: Martin Kertys, Anežka Kertysová

anotačný obrázok

Predložený učebný text je určený predovšetkým študentom medicíny, ktorí sa v rámci štúdia farmakológie majú oboznámiť so základmi predpisovania liečiv a výberu vhodnej liekovej formy. Toto dielo je v úvodnej časti zamerané na všeobecné pravidlá predpisovania ako hromadne tak aj individuálne pripravovaných liekov. Tieto pravidlá vychádzajú z aktuálne platnej legislatívy a sú doplnené ukážkovými príkladmi na precvičenie si predpisovania.