Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta, http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=2097

Praktické cvičenia z patologickej anatómie - zimný semester

Autor: Lukáš Plank

 

Praktické cvičenia z patologickej anatómie - zimný semester.                                                                                                                                                                                                         

Biopsia kože

Autor: Katarína Adamicová

anotačný obrázok

Vedecká monografia určená pre širokú lekársku verejnosť.

Podľa platnej koncepcie patológie je náplňou odboru okrem diagnostickej činnosti a odbornej výchovy aj odborná kontrola diagnostickej a liečebnej činnosti. Tento fakt podporuje aj výpočet hlavných úloh patológie, kde okrem diagnostickej činnosti v bioptickej a nekroptickej oblasti a vedeckovýchovnej činnosti sa zdôrazňuje aj odborná kontrola. Základným článkom odbornej kontrolnej činnosti patológie je rozbor nálezov získaných pri nekroptickej a bioptickej diagnostike. Tieto rozbory umožňujú hodnotiť mieru diagnostickej a liečebnej úspešnosti. Získané informácie sú významným zdrojom aj na vyhodnotenie celkovej úrovne zdravotníckej starostlivosti.