Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Biopsia kože

Biopsia kože

Vedecká monografia určená pre širokú lekársku verejnosť.

Podľa platnej koncepcie patológie je náplňou odboru okrem diagnostickej činnosti a odbornej výchovy aj odborná kontrola diagnostickej a liečebnej činnosti. Tento fakt podporuje aj výpočet hlavných úloh patológie, kde okrem diagnostickej činnosti v bioptickej a nekroptickej oblasti a vedeckovýchovnej činnosti sa zdôrazňuje aj odborná kontrola. Základným článkom odbornej kontrolnej činnosti patológie je rozbor nálezov získaných pri nekroptickej a bioptickej diagnostike. Tieto rozbory umožňujú hodnotiť mieru diagnostickej a liečebnej úspešnosti. Získané informácie sú významným zdrojom aj na vyhodnotenie celkovej úrovne zdravotníckej starostlivosti.


ISBN 978-80-969952-6-4.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Biopsia kože Stiahnuť - Biopsia kožeOtvoriť v novom okne - Biopsia kože 19.2.2014 1.73 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: bioptické spracovanie kože, diferenciálny diagnostika kožných chorôb, eponymá kožných ochorení, psoriáza, radiodermatitída, imunohistochemické vyšetrenia kože

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Katarína Adamicová | pracovisko: Ústav patologickej anatómie | publikované: 19.2.2014 | posledné úpravy: 19.2.2014
citácia: Adamicová Katarína: Biopsia kože. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 19.2.2014, posledná aktualizácia 19.2.2014 [cit. 2018-11-22] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=253>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: