Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

psychológia v pôrodnej asistencii

Psychológia v pôrodnej asistencii

Poznanie a porozumenie psychologického prežívania tehotnej a rodiacej ženy napomáha efektívnej komunikácií medzi pôrodnou asistentkou a klientkou, a prispieva tak k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento učebný text určený predovšetkým študentkám pôrodnej asistencie si kladie za cieľ priblížiť tie oblasti v rámci poskytovania starostlivosti v pôrodnej asistencii, kde poznanie psychologických súvislostí zohráva svoju významnú rolu. Prezentované poznatky sa zaoberajú psychologickými aspektami prežívania tehotenstva, pôrodu a popôrodného obdobia (s dôrazom na základný prehľad psychopatológie v tehotenstve a po pôrode). Učebný text sa venuje tiež významu vhodnej komunikácie a prístupu k rodiacej žene, rovnako ako špecifickým situáciám v pôrodnej asistencii z psychologického pohľadu (napr. situácia perinatálnej straty a narodenie dieťaťa so zdravotnými komplikáciami).

 

 
autor: Zuzana Škodová | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 318x | publikované: 5.4.2018 | posledné úpravy: 5.4.2018
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 1

 

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. aktuálne aj pre viaceré príbuzné odbory, ako je psychológia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo. Text je .. .. text je určený ako príprava na vypracovanie záverečnej práce pre študentky b.. .. text je určený ako príprava na vypracovanie záverečnej práce pre š.. ..kľúčové slová: vedecká metodológia, pôrodná asistencia, zdr.. ..kľúčové slová: á metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odb.. .. Zuzana Škodová, PhD. Prílohy: Príloha D.. .. Zuzana Škodová, PhD. Prílohy: Príloha Dá..