Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie Farmakológia liečiv v detskom veku I. Absorpcia liečiv
.. biologickú dostupnosť aplikovaného liečiva. Vzhľadom k tejto skutočnosti sa práca venuje fa..

Toxikológia – vybrané kapitoly
.. vybraným anorganickým a organickým látkam, liečivám, drogám a hubám. Našou snahou bolo sy.. ..kľúčové slová: liečivá, drogy, huby, anorganické látky, organické lá..

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. zo skupiny centrálnych, periférnych antitusík a liečivám ovplyvňujúcim mukociliárny klírens, mechanizmom ..