Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa

Kašeľ je jedným z najčastejších symptómov pľúcnych ochorení a zároveň častou príčinou, ktorá núti človeka vyhľadať lekársku pomoc. Aj napriek výskumu v oblasti fyziológie, patofyziológie, farmakológie a ďalších vedných odvetví študujúcich mechanizmy regulácie kašľa sa nepodarilo odpovedať na všetky otázky patofyziológie a terapie kašľa. Učebné texty sú určené predovšetkým študentom pregraduálneho a postgraduálneho štúdia na lekárskych a farmaceutických fakultách. Poskytujú základné informácie o farmakoterapii kašľa. Úvodné kapitoly sú zamerané na stručnú charakteristiku patofyziológie kašľa a kategorizáciu kašľa podľa klinického hľadiska. Rozsiahle kapitoly sú venované zástupcom zo skupiny centrálnych, periférnych antitusík a liečivám ovplyvňujúcim mukociliárny klírens, mechanizmom ich účinku, indikáciám, kontraindikáciám, nežiaducim účinkom, interakciám, základným farmakokinetickým parametrom, symptómom a základným postupom pri liečbe otráv.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa Stiahnuť - Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľaOtvoriť v novom okne - Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa 9.1.2018 1.23 MB ktokoľvek
pdf Imprimatúr Stiahnuť - ImprimatúrOtvoriť v novom okne - Imprimatúr 11.12.2017 380.11 KB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. Stiahnuť - Recenzný posudok - prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 11.12.2017 991.59 KB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - prof. MUDr. Eva Rozborilová,CSc Stiahnuť - Recenzný posudok - prof. MUDr. Eva Rozborilová,CScOtvoriť v novom okne - Recenzný posudok - prof. MUDr. Eva Rozborilová,CSc 11.12.2017 664.96 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: mukociliárny klírens, antitusiká, expektoranciá

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Soňa Fraňová, Martina Šutovská | pracovisko: Ústav farmakológie | publikované: 13.12.2017 | posledné úpravy: 13.12.2017
citácia: Fraňová Soňa, Martina Šutovská: Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 13.12.2017, posledná aktualizácia 13.12.2017 [cit. 2018-08-14] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=373>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: