Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Psychické zmeny a choroby v staršom veku
.. pre poslucháčov UTV Gerontológia.Gerontopsychológia. Psychické zmeny v séniu. Stratégia vyrovnávania .. ..kľúčové slová: gerontopsychológia,..

Zmeny psychických funkcií u seniorov. Duševné poruchy u seniorov.
.. pre poslucháčov UTV. Gerontopsychológia. Psychické zmeny v séniu. Stratégie vyrovnania sa.. ..kľúčové slová: gerontopsychológia, demencia,..