Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Zmeny psychických funkcií u seniorov. Duševné poruchy u seniorov.

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Gerontopsychológia. Psychické zmeny v séniu. Stratégie vyrovnania sa so starobou. Konštruktívna stratégia. Stratégia závislosti. Obranná stratégia. Stratégia hostility. Stratégia sebanenávisti. Gerontopsychiatria. Psychické poruchy v séniu. Komunikácia s geriatrickým pacientom. Prehľad psychických porúch v séniu. Organické a symptomatické psychické poruchy v séniu. Demencie. Alzheimerova demencia. Vaskulárna demencia. Poruchy vedomia. Poruchy nálady v séniu. Depresia. Poruchy vyvolané užívaním psychoaktívnych látok v séniu. Psychogénne psychické poruchy v séniu.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Zmeny psychických funkcií u seniorov. Duševné poruchy u seniorov. Stiahnuť - Zmeny psychických funkcií u seniorov. Duševné poruchy u seniorov.Otvoriť v novom okne - Zmeny psychických funkcií u seniorov. Duševné poruchy u seniorov. 21.3.2017 8.26 MB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: gerontopsychológia, demencia, depresia


autor: Igor Ondrejka | pracovisko: Psychiatrická klinika | publikované: 21.3.2017 | posledné úpravy: 21.3.2017
citácia: Ondrejka Igor: Zmeny psychických funkcií u seniorov. Duševné poruchy u seniorov.. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 21.3.2017, posledná aktualizácia 21.3.2017 [cit. 2018-03-24] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=360>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: