Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Depresívne stavy
.. pre poslucháčov UTV. Depresia- história. Depresia, depresívny stav, depresívna .. ..kľúčové slová: depresia, depresívne ..

Zmeny psychických funkcií u seniorov. Duševné poruchy u seniorov.
.. Poruchy vedomia. Poruchy nálady v séniu. Depresia. Poruchy vyvolané užívaním psychoaktívnych látok .. ..kľúčové slová: demencia, depresia..

Starostlivosť o pacienta s demenciou, delíriom, depresiou
..kľúčové slová: delírium, depresia..

Psychické zmeny a choroby v staršom veku
.. demencia. Poruchy vedomia. Poruchy nálady. Depresia..