Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Starostlivosť o pacienta s demenciou, delíriom, depresiou
.. pre poslucháčov UTV. Demencia. Výskyt. Pravdepodobné rizikové faktory. Prvé var.. ..kľúčové slová: demencia, delírium, ..

Zmeny psychických funkcií u seniorov. Duševné poruchy u seniorov.
.. poruchy v séniu. Demencie. Alzheimerova demencia. Vaskulárna demencia. Poruchy vedomia. Poruchy .. ..kľúčové slová: demencia,..

Psychické zmeny a choroby v staršom veku
.. - epidemiológia, kritériá, stupne. Alzheimerova demencia. Vaskulárna demencia. Poruchy vedomia. Poruchy ..