Digitálne video

Neuromodulácia dolných močových ciest

Autor: Ján Švihra, Martin Benčo

anotačný obrázok

Inštruktážne video je určené pre študentov v pregraduálnom ako aj v špecializačnom a doktorandskom štúdiu v odbore urológia. Video objasňuje princípy a postupy liečby dysfunkcii dolných močových ciest.                                                                      

Implantácia suburetrálnej pásky transobturátorovým prístupom u žien so stresovou inkontinenciou moču

Autor: Ján Švihra, Igor Sopilko

anotačný obrázok

Inštruktážne video určené pre študentov Všeobecného lekárstva 4-6 ročníka.

Endoprotéza TMK

Autor: Dagmar Statelová, Igor Malachovský, Mária Janíčková

anotačný obrázok

Endoprotéza temporomandibulárneho kĺbu - bilaterálne

Operácia ankylózy TMK

Autor: Dagmar Statelová, Igor Malachovský, Mária Janíčková

anotačný obrázok

Operácia ankylózy temporomandibulárneho kĺbu s rekonštrukciou

Vstrebateľné dlahy

Autor: Dagmar Statelová, Mária Janíčková, Igor Malachovský, Ján Sitár

anotačný obrázok

Fixácia vstrebateľnými dlahami

Tumor orbity

Autor: Dagmar Statelová, Mária Janíčková, Igor Malachovský

anotačný obrázok

TU ORBITAE EXTIRPÁCIA

Coxarthrosis

Autor: Libor Nečas, Marian Melišík, Masood Rahmany

anotačný obrázok

Záznamy z operácií z Ortopedicko - traumatologickej kliniky MFN - Coxarthrosis I.urtq TEP BILAT.Proxima a Coxarthrosis I.sin. TEP Proxima z 13.05.2009.

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

Autor: Jan Dostalík, Lubomír Martínek

anotačný obrázok

Záznamy z operácií z Ostravskej fakultnej nemocnice. Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka. Moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

Operácia robotom da Vinci - Hernioplastika

Autor: Stanislav Czudek

anotačný obrázok

Videokonferenčný prenos operácie z NsP Nový Jičín, operácia robotom da Vinci - hernioplastika I.SIN, operuje MUDr. Stanislav Czudek, CSc.
Prenos sa uskutočnil v piatok 23.4.2009 od 08.00 hod. do posluchárne Chirurgickej kliniky 4/4 pre poslucháčov 3 VL a 4 VL.

Rádiofrekvenčná ablácia - nádory pečene

Autor: Ľudovít Laca

anotačný obrázok

Videokonferenčný prenos - záznam operácie z Kliniky transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a MFN - Rádiofrekvenčná ablácia
Prenos sa uskutočnil v stredu 1.4.2009 od 08.00 hod. do veľkej posluchárne MFN pre poslucháčov 4 VL a 4 VLs.