Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Verejné zdravotníctvo a imunizácia

Verejné zdravotníctvo a imunizácia

Imunizácia - jedno z najvýznamnejších preventívnych opatrení proti prenosným ochoreniam má dlhú históriu, hoci do rutinnej praxe bolo zavedené len v 20.storočí. Je jednou z najmodernejších zbraní a súčasne najlacnejších spôsobov ochrany zdravia v modernej medicíne. Vplyv očkovania na zdravie celej populácie a zabezpečenie nezávadnej pitnej vody má obrovský celosvetový význam na znížení chorobnosti a úmrtnosti. Spolu s objavením antisepsy a antibiotík patrí medzi najväčšie objavy za posledných dvesto rokov.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Verejné zdravotníctvo a imunizácia - skriptá v pdf Stiahnuť - Verejné zdravotníctvo a imunizácia -  skriptá v pdfOtvoriť v novom okne - Verejné zdravotníctvo a imunizácia -  skriptá v pdf 3.6.2009 1.21 MB registrovaný používateľ

Kľúčové slová: imunizácia, očkovanie

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Henrieta Hudečková | pracovisko: Ústav verejného zdravotníctva | publikované: 3.6.2009 | posledné úpravy: 16.2.2016
citácia: Hudečková Henrieta: Verejné zdravotníctvo a imunizácia. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 3.6.2009, posledná aktualizácia 16.2.2016 [cit. 2018-05-21] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=90>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: