Prednáška pre poslucháčov UTV.

Antropometria je odbor anatomickej afyzickej antropológie, študuje človeka zaspektu zložitosti arozmanitosti morfologických znakov. Zaoberá sa meraním jednotlivých častí ľudského tela a ich porovnávaním.                                                                                         

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Hodnotenie antropometrickýchukazovateľov a fyziologických funkcií u seniorov 9.2.2017 1.97 MB ktokoľvek

Predmety/kurzy