Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD
mokry(at)jfmed.uniba.sk
Ústav farmakológie
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
telefón: +421 43 4132535
adresa: Sklabinská 26
03753 Martin

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii

Predložené učebné texty ponúkajú pedagógom a študentom návody, ako obohatiť a najmä uľahčiť pochopenie niektorých oblastí a zvýšiť retenciu získaných vedomostí z kľúčových funkčných predmetov, t.j. fyziológie, patologickej fyziológie a farmakológie. Rozdelené sú do troch hlavných častí, v ktorých postupne popisujeme dostupné simulátory, softvéry, ale aj demonštrujeme príklady kazuistík a prehľady vybraných ilustratívnych videofilmov verejne dostupných na internete.
Väčšina simulátorov je dostupná v Simulačnom a výučbovom centre JLF UK v Martine. Softvéry sú dostupné buď vo vnútrofakultnej sieti alebo nimi disponujú samotné pracoviská.
Vyzývame študentov, ale aj pedagógov, aby sa s textami oboznámili, využívali ich na obohatenie výučby, či samoštúdia, a najmä aby autorom poskytli následne spätnú väzbu, prípadne navrhli ďalšie možnosti využívania moderných technológií a pedagogických postupov v každodennej výučbovej praxi.
Pevne veríme, že si tieto učebné texty nájdu miesto vo výučbe jednotlivých predmetov a že sa stanú predmetom aktualizácií v súlade s vývojom v jednotlivých odboroch. To je aj jeden z dôvodov, prečo sú učebné texty vydané elektronicky a verejne dostupné prostredníctvom internetu – uľahčuje to ich budúcu aktualizáciu, rozširuje to spektrum potenciálnych záujemcov a umožňuje priame prepojenie na jednotlivé odkazy na internete.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii Stiahnuť - Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológiiOtvoriť v novom okne - Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii 1.2.2017 6.74 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: fyziológia, patofyziológia, farmakológia, patologická fyziológia, simulačná výučba, videofilm, kazuistika, softvér, fyziológia, patofyziológia, farmakológia, patologická fyziológia, simulačná výučba, videofilm, kazuistika, softvér

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie

Garant

Doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Ústav farmakológie, JLF UK Martin
telefón: 043/2633619
e-mail: mokry(at)jfmed.uniba.sk

Recenzenti

prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
-, Lekárska fakulta UK v Bratislave
telefón: -
e-mail: martin.wawruch(at)fmed.uniba.sk

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
telefón: 043/2633422
e-mail: calkovska(at)jfmed.uniba.sk


level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

autor: Juraj Mokrý, Daniela Mokrá, Ingrid Tonhajzerová, Jana Plevková, Martina Antošová | pracovisko: Ústav farmakológie, Ústav fyziológie, Ústav patologickej fyziológie | publikované: 14.12.2016 | posledné úpravy: 24.1.2017
citácia: Mokrý Juraj, Daniela Mokrá, Ingrid Tonhajzerová, Jana Plevková, Martina Antošová: Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 14.12.2016, posledná aktualizácia 24.1.2017 [cit. 2018-08-14] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=354>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: