Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Patofyziologické kompendium pre chirurgiu. Učebný text pre študentov medicíny.

Názov učebnice predstavuje hlavný cieľ: „podstatné poznatky zo všeobecnej a špeciálnej patologickej fyziológie pre štúdium chirurgie“. Väčšina študentov piateho a šiesteho ročníka lekárskej fakulty čiastočne zabudla poznatky získané počas štúdia patologickej fyziológie v treťom ročníku. Tento fakt možno vysvetliť zmenou študijného úsilia poslucháčov na klinické predmety. Napriek tomu pri príprave na štátnu skúšku z chirurgie, ale aj na iné skúšky z klinických predmetov, študenti zistia, že si potrebujú obnoviť poznatky z patologickej fyziológie. Cieľom nášho snaženia, ktoré vyšlo z požiadaviek vedecko-pedagogických pracovníkov chirurgických odborov, bolo pripraviť učebný text, v ktorom študenti nájdu súčasné podstatné poznatky o patomechanizmoch chirurgických ochorení. Symptomatológia sa analyzuje len z hľadiska vysvetlenia patogenézy ochorení, a preto sa z klinického hľadiska komplexne nerozoberá.

 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf PATOFYZIOLOGICKÉ KOMPENDIUM PRE CHIRURGIU Stiahnuť - PATOFYZIOLOGICKÉ KOMPENDIUM PRE CHIRURGIUOtvoriť v novom okne - PATOFYZIOLOGICKÉ KOMPENDIUM PRE CHIRURGIU 26.2.2018 953.1 KB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc. Stiahnuť - Recenzný posudok - Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc. 17.6.2016 200.68 KB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - Prof. MUDr. M. Bernadič, CSc., v.r. Stiahnuť - Recenzný posudok - Prof. MUDr. M. Bernadič, CSc., v.r.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - Prof. MUDr. M. Bernadič, CSc., v.r. 17.6.2016 192.16 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: patofyziologické kompendium pre chirurgiu


autor: Marián Kollárik, Miloš Tatár | pracovisko: Ústav patologickej fyziológie | publikované: 17.6.2016 | posledné úpravy: 17.6.2016
citácia: Kollárik Marián, Miloš Tatár: Patofyziologické kompendium pre chirurgiu. Učebný text pre študentov medicíny.. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 17.6.2016, posledná aktualizácia 17.6.2016 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=343>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: