Názov učebnice predstavuje hlavný cieľ: „podstatné poznatky zo všeobecnej a špeciálnej patologickej fyziológie pre štúdium chirurgie“. Väčšina študentov piateho a šiesteho ročníka lekárskej fakulty čiastočne zabudla poznatky získané počas štúdia patologickej fyziológie v treťom ročníku. Tento fakt možno vysvetliť zmenou študijného úsilia poslucháčov na klinické predmety. Napriek tomu pri príprave na štátnu skúšku z chirurgie, ale aj na iné skúšky z klinických predmetov, študenti zistia, že si potrebujú obnoviť poznatky z patologickej fyziológie. Cieľom nášho snaženia, ktoré vyšlo z požiadaviek vedecko-pedagogických pracovníkov chirurgických odborov, bolo pripraviť učebný text, v ktorom študenti nájdu súčasné podstatné poznatky o patomechanizmoch chirurgických ochorení. Symptomatológia sa analyzuje len z hľadiska vysvetlenia patogenézy ochorení, a preto sa z klinického hľadiska komplexne nerozoberá.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 PATOFYZIOLOGICKÉ KOMPENDIUM PRE CHIRURGIU 26.2.2018 953.1 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - Doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc. 17.6.2016 200.68 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - Prof. MUDr. M. Bernadič, CSc., v.r. 17.6.2016 192.16 KB ktokoľvek