HOIGNÉ SYNDRÓM

Príspevok popisuje problematiku nežiaducej reakcie po intramuskulárnej aplikácii depótneho penicilínového antibiotika. Hoigné syndróm je zriedkavá nežiaduca reakcia, avšak sestra po aplikácii injekcie a následne náhlej zmene správania pacienta, musí myslieť aj na túto reakciu.                               

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 HOIGNÉ SYNDRÓM 28.9.2015 226.17 KB ktokoľvek