Prednáška pre poslucháčov UTV.

Vymedzenie pojmov: opatrovateľ, primárny / rodinný / neformálny opatrovateľ, záťaž / preťaženie opatrovateľa (príznaky, príčiny, posudzovanie / vyhľadávanie), potreby opatrovateľa, intervencie.
Príklady poskytovania informačnej / emocionálnej opory.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 ZÁŤAŽ PRIMÁRNYCH OPATROVATEĽOV V DOMÁCOM PROSTREDÍ – VYBRANÉ ASPEKTY 12.5.2015 991.17 KB ktokoľvek
 Emocionálne, psychické a duchovné potreby Vášho príbuzného 12.5.2015 657.2 KB ktokoľvek

Predmety/kurzy