Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Rast a vývin dieťaťa

Rast a vývin dieťaťa

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Rytmus bdenia a spánku v závislosti od veku. Rytmus bdenia a spánku v závislosti od veku. Rast plodu a placenty. Tvar a proporcie tela v závislosti od veku. Prírastky hmotnosti počas prvého roku života. Rast dieťaťa v závislosti od veku, Zmeny skeletu pri raste (podľa Jossa). Nomogram na určenie povrchu tela (podľa Crawforda a kol.). Prerezávanie zubov. Čas osifikácie zápästných kostí (podľa Feera). Porovnanie rozmerov častí tela dojčaťa a dospelého človeka. Rýchlosť rastu tela a niektorých systémov, Výška a hmotnosť slovenských chlapcov a dievčat (podľa Lipkovej a Grunta). Percentilová metóda na posúdenie výšky a hmotnosti slovenských chlapcov a dievčat (podľa Broniša). Vývin pohyblivosti. Neuropsychický vývin dieťaťa.

 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Rast a vývin dieťaťa Stiahnuť - Rast a vývin dieťaťaOtvoriť v novom okne - Rast a vývin dieťaťa 17.3.2015 5.15 MB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: rast dieťaťa, vývin dieťaťa

Odbor:

autor: Ján Buchanec | pracovisko: Univerzita tretieho veku pri JLF UK | publikované: 17.3.2015 | posledné úpravy: 17.3.2015
citácia: Buchanec Ján: Rast a vývin dieťaťa. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 17.3.2015, posledná aktualizácia 17.3.2015 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=287>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: