Patologická fyziológia Vybrané kapitoly

Učebnica Vybrané kapitoly z patologickej fyziológie obsahuje kapitoly všeobecnej a špeciálnej patologickej fyziológie, ktoré vysvetľujú príčiny a mechanizmy vzniku chorôb a patologických procesov v súčinnosti s ich budúcou klinickou aplikáciou. Kazuistiky v kapitolách poukazujú na klinický význam poznatkov, získaných pri štúdiu patologickej fyziológie a premosťujú tak teoretické a klinické disciplíny, ktorým sa budú študenti v ďalších rokoch štúdia venovať. Podporuje schopnosť študentov logicky myslieť a spájať navzájom získané poznatky.

Učebnica vznikla s podporou agentúry KEGA v rámci riešenia projektu č. 071UK – 4/2013 „Virtuálne a simulačné technológie vo výučbe patologickej fyziológie“ a  projektu ESF "Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine".

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 1 Úvod do štúdia patologickej fyziológie 16.2.2015 627.79 KB ktokoľvek
 2 Choroba a zdravie 16.2.2015 242.77 KB ktokoľvek
 3 Patofyziológia imunitného systému 16.2.2015 620.2 KB ktokoľvek
 4 Systémová zápalová odpoveď organizmu 16.2.2015 431.92 KB ktokoľvek
 5 Termoregulácia a jej poruchy, horúčka 16.2.2015 553.77 KB ktokoľvek
 6 Všeobecná etiopatogenéza chorôb 16.2.2015 470.58 KB ktokoľvek
 7 Voda a ióny, poruchy telových tekutín 16.2.2015 534.42 KB ktokoľvek
 8 Poruchy acidobázickej rovnováhy 16.2.2015 354.88 KB ktokoľvek
 9 Poruchy výživy, obezita 16.2.2015 293.35 KB ktokoľvek
 10 Diabetes Mellitus 16.2.2015 499.59 KB ktokoľvek
 11 Patofyziologia stresovej odpovede 16.2.2015 586.31 KB ktokoľvek
 12 Cirkulačný šok 16.2.2015 383.59 KB ktokoľvek
 13 Patofyziológia bolesti 16.2.2015 448.68 KB ktokoľvek
 14 Poruchy cerebrálnej cirkulácie, patofyziológia mozgovej ischémie 16.2.2015 640.52 KB ktokoľvek
 15 Artériová hypertenzia 16.2.2015 433.58 KB ktokoľvek
 16 Ischemická choroba srdca 16.2.2015 542.13 KB ktokoľvek
 17 Chlopňové chyby srdca 16.2.2015 662.89 KB ktokoľvek
 18 Zlyhanie srdca 16.2.2015 990.32 KB ktokoľvek
 19 Poruchy cirkulácie krvi a lymfy v dolných končatinách 16.2.2015 600.46 KB ktokoľvek
 20 Hypoxie 16.2.2015 421.13 KB ktokoľvek
 21 Patofyziológia vonkajšieho dýchania 16.2.2015 393.52 KB ktokoľvek
 22 Patofyziológia respiračnej insuficiencie 16.2.2015 287.86 KB ktokoľvek
 23 Funkčné vyšetrenie pľúc 16.2.2015 719.63 KB ktokoľvek
 24 Obranné mechanizmy dýchacieho systému 16.2.2015 374.8 KB ktokoľvek
 25 Poruchy funkcie glomerulov a tubulov 16.2.2015 306.41 KB ktokoľvek
 26 Patofyziológia renálnej insuficiencie 16.2.2015 449.41 KB ktokoľvek
 27 Poruchy gastrointestinálneho traktu 16.2.2015 255.04 KB ktokoľvek
 28 Patofyziológia hepatálnej insuficiencie, iktery 16.2.2015 429.27 KB ktokoľvek
 29 Vybrané časti patofyziológie endokrinného systému 16.2.2015 680.25 KB ktokoľvek
 30 Patofyziologia krvi 16.2.2015 360.92 KB ktokoľvek
 31 Starnutie a terminálne stavy 16.2.2015 243.98 KB ktokoľvek
 32 Referenčné biochemické hodnoty 16.2.2015 1.17 MB ktokoľvek
 Patologická fyziológia - Vybrané kapitoly 16.2.2015 7.35 MB ktokoľvek
 Oponentský posudok - doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. 20.2.2015 320.78 KB ktokoľvek
 Oponentský posudok - prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. 20.2.2015 103.31 KB ktokoľvek