Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Patologická fyziológia Vybrané kapitoly

Patologická fyziológia Vybrané kapitoly

Učebnica Vybrané kapitoly z patologickej fyziológie obsahuje kapitoly všeobecnej a špeciálnej patologickej fyziológie, ktoré vysvetľujú príčiny a mechanizmy vzniku chorôb a patologických procesov v súčinnosti s ich budúcou klinickou aplikáciou. Kazuistiky v kapitolách poukazujú na klinický význam poznatkov, získaných pri štúdiu patologickej fyziológie a premosťujú tak teoretické a klinické disciplíny, ktorým sa budú študenti v ďalších rokoch štúdia venovať. Podporuje schopnosť študentov logicky myslieť a spájať navzájom získané poznatky.


Učebnica vznikla s podporou agentúry KEGA v rámci riešenia projektu č. 071UK – 4/2013 „Virtuálne a simulačné technológie vo výučbe patologickej fyziológie“ a  projektu ESF "Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine".

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf 1 Úvod do štúdia patologickej fyziológie Stiahnuť - 1 Úvod do štúdia patologickej fyziológieOtvoriť v novom okne - 1 Úvod do štúdia patologickej fyziológie 16.2.2015 627.79 KB ktokoľvek
pdf 2 Choroba a zdravie Stiahnuť - 2 Choroba a zdravieOtvoriť v novom okne - 2 Choroba a zdravie 16.2.2015 242.77 KB ktokoľvek
pdf 3 Patofyziológia imunitného systému Stiahnuť - 3 Patofyziológia imunitného systémuOtvoriť v novom okne - 3 Patofyziológia imunitného systému 16.2.2015 620.2 KB ktokoľvek
pdf 4 Systémová zápalová odpoveď organizmu Stiahnuť - 4 Systémová zápalová odpoveď organizmuOtvoriť v novom okne - 4 Systémová zápalová odpoveď organizmu 16.2.2015 431.92 KB ktokoľvek
pdf 5 Termoregulácia a jej poruchy, horúčka Stiahnuť - 5 Termoregulácia a jej poruchy, horúčkaOtvoriť v novom okne - 5 Termoregulácia a jej poruchy, horúčka 16.2.2015 553.77 KB ktokoľvek
pdf 6 Všeobecná etiopatogenéza chorôb Stiahnuť - 6 Všeobecná etiopatogenéza chorôbOtvoriť v novom okne - 6 Všeobecná etiopatogenéza chorôb 16.2.2015 470.58 KB ktokoľvek
pdf 7 Voda a ióny, poruchy telových tekutín Stiahnuť - 7 Voda a ióny, poruchy telových tekutínOtvoriť v novom okne - 7 Voda a ióny, poruchy telových tekutín 16.2.2015 534.42 KB ktokoľvek
pdf 8 Poruchy acidobázickej rovnováhy Stiahnuť - 8 Poruchy acidobázickej rovnováhyOtvoriť v novom okne - 8 Poruchy acidobázickej rovnováhy 16.2.2015 354.88 KB ktokoľvek
pdf 9 Poruchy výživy, obezita Stiahnuť - 9 Poruchy výživy, obezitaOtvoriť v novom okne - 9 Poruchy výživy, obezita 16.2.2015 293.35 KB ktokoľvek
pdf 10 Diabetes Mellitus Stiahnuť - 10 Diabetes MellitusOtvoriť v novom okne - 10 Diabetes Mellitus 16.2.2015 499.59 KB ktokoľvek
pdf 11 Patofyziologia stresovej odpovede Stiahnuť - 11 Patofyziologia stresovej odpovedeOtvoriť v novom okne - 11 Patofyziologia stresovej odpovede 16.2.2015 586.31 KB ktokoľvek
pdf 12 Cirkulačný šok Stiahnuť - 12 Cirkulačný šokOtvoriť v novom okne - 12 Cirkulačný šok 16.2.2015 383.59 KB ktokoľvek
pdf 13 Patofyziológia bolesti Stiahnuť - 13 Patofyziológia bolestiOtvoriť v novom okne - 13 Patofyziológia bolesti 16.2.2015 448.68 KB ktokoľvek
pdf 14 Poruchy cerebrálnej cirkulácie, patofyziológia mozgovej ischémie Stiahnuť - 14 Poruchy cerebrálnej cirkulácie, patofyziológia mozgovej ischémieOtvoriť v novom okne - 14 Poruchy cerebrálnej cirkulácie, patofyziológia mozgovej ischémie 16.2.2015 640.52 KB ktokoľvek
pdf 15 Artériová hypertenzia Stiahnuť - 15 Artériová hypertenziaOtvoriť v novom okne - 15 Artériová hypertenzia 16.2.2015 433.58 KB ktokoľvek
pdf 16 Ischemická choroba srdca Stiahnuť - 16 Ischemická choroba srdcaOtvoriť v novom okne - 16 Ischemická choroba srdca 16.2.2015 542.13 KB ktokoľvek
pdf 17 Chlopňové chyby srdca Stiahnuť - 17 Chlopňové chyby srdcaOtvoriť v novom okne - 17 Chlopňové chyby srdca 16.2.2015 662.89 KB ktokoľvek
pdf 18 Zlyhanie srdca Stiahnuť - 18 Zlyhanie srdcaOtvoriť v novom okne - 18 Zlyhanie srdca 16.2.2015 990.32 KB ktokoľvek
pdf 19 Poruchy cirkulácie krvi a lymfy v dolných končatinách Stiahnuť - 19 Poruchy cirkulácie krvi a lymfy v dolných končatináchOtvoriť v novom okne - 19 Poruchy cirkulácie krvi a lymfy v dolných končatinách 16.2.2015 600.46 KB ktokoľvek
pdf 20 Hypoxie Stiahnuť - 20 HypoxieOtvoriť v novom okne - 20 Hypoxie 16.2.2015 421.13 KB ktokoľvek
pdf 21 Patofyziológia vonkajšieho dýchania Stiahnuť - 21 Patofyziológia vonkajšieho dýchaniaOtvoriť v novom okne - 21 Patofyziológia vonkajšieho dýchania 16.2.2015 393.52 KB ktokoľvek
pdf 22 Patofyziológia respiračnej insuficiencie Stiahnuť - 22 Patofyziológia respiračnej insuficiencieOtvoriť v novom okne - 22 Patofyziológia respiračnej insuficiencie 16.2.2015 287.86 KB ktokoľvek
pdf 23 Funkčné vyšetrenie pľúc Stiahnuť - 23 Funkčné vyšetrenie pľúcOtvoriť v novom okne - 23 Funkčné vyšetrenie pľúc 16.2.2015 719.63 KB ktokoľvek
pdf 24 Obranné mechanizmy dýchacieho systému Stiahnuť - 24 Obranné mechanizmy dýchacieho systémuOtvoriť v novom okne - 24 Obranné mechanizmy dýchacieho systému 16.2.2015 374.8 KB ktokoľvek
pdf 25 Poruchy funkcie glomerulov a tubulov Stiahnuť - 25 Poruchy funkcie glomerulov a tubulovOtvoriť v novom okne - 25 Poruchy funkcie glomerulov a tubulov 16.2.2015 306.41 KB ktokoľvek
pdf 26 Patofyziológia renálnej insuficiencie Stiahnuť - 26 Patofyziológia renálnej insuficiencieOtvoriť v novom okne - 26 Patofyziológia renálnej insuficiencie 16.2.2015 449.41 KB ktokoľvek
pdf 27 Poruchy gastrointestinálneho traktu Stiahnuť - 27 Poruchy gastrointestinálneho traktuOtvoriť v novom okne - 27 Poruchy gastrointestinálneho traktu 16.2.2015 255.04 KB ktokoľvek
pdf 28 Patofyziológia hepatálnej insuficiencie, iktery Stiahnuť - 28 Patofyziológia hepatálnej insuficiencie, ikteryOtvoriť v novom okne - 28 Patofyziológia hepatálnej insuficiencie, iktery 16.2.2015 429.27 KB ktokoľvek
pdf 29 Vybrané časti patofyziológie endokrinného systému Stiahnuť - 29 Vybrané časti patofyziológie endokrinného systémuOtvoriť v novom okne - 29 Vybrané časti patofyziológie endokrinného systému 16.2.2015 680.25 KB ktokoľvek
pdf 30 Patofyziologia krvi Stiahnuť - 30 Patofyziologia krviOtvoriť v novom okne - 30 Patofyziologia krvi 16.2.2015 360.92 KB ktokoľvek
pdf 31 Starnutie a terminálne stavy Stiahnuť - 31 Starnutie a terminálne stavyOtvoriť v novom okne - 31 Starnutie a terminálne stavy 16.2.2015 243.98 KB ktokoľvek
pdf 32 Referenčné biochemické hodnoty Stiahnuť - 32 Referenčné biochemické hodnotyOtvoriť v novom okne - 32 Referenčné biochemické hodnoty 16.2.2015 1.17 MB ktokoľvek
pdf Patologická fyziológia - Vybrané kapitoly Stiahnuť - Patologická fyziológia - Vybrané kapitolyOtvoriť v novom okne - Patologická fyziológia - Vybrané kapitoly 16.2.2015 7.35 MB ktokoľvek
pdf Oponentský posudok - doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. Stiahnuť - Oponentský posudok - doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.Otvoriť v novom okne - Oponentský posudok - doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. 20.2.2015 320.78 KB ktokoľvek
pdf Oponentský posudok - prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. Stiahnuť - Oponentský posudok - prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.Otvoriť v novom okne - Oponentský posudok - prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. 20.2.2015 103.31 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: patologická fyziológia, choroba, patomechanizmus, proces, kazuistika


autor: Ján Hanáček, Jana Plevková, Mariana Brozmanová, Miloš Tatár | pracovisko: Ústav patologickej fyziológie | publikované: 16.2.2015 | posledné úpravy: 27.3.2015
citácia: Hanáček Ján, Jana Plevková, Mariana Brozmanová, Miloš Tatár: Patologická fyziológia Vybrané kapitoly. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 16.2.2015, posledná aktualizácia 27.3.2015 [cit. 2018-04-22] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=279>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: