Človek a kovy

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Človek a životné prostredie. Základné pojmy. Historicky známa toxicita kovov... Toxické kovy, ich zlúčeniny, rôzne skupenstvá. K spoločnej charakteristike kovov ...Stanovenie kovov v biologic. materiáloch. Prvky kovov, prítomné v tele človeka. Olovo Pb. Chróm Cr. Arzén As. Ortuť Hg. Alumínium Al. Prehľad o účinkoch toxických kovov.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Človek a kovy 29.11.2016 12.94 MB ktokoľvek

Predmety/kurzy