Novovzniknutý diabetes mellitus po transplantácii (NODAT) – analýza rizikových faktorov

Diagnostické kritériá pre NODAT. Rizikové faktory NODAT. Popis analýzy. Hypotézy.

Táto práca bola podporená projektom „Virtuálna a simulovaná výučba ako nová forma vzdelávania na JFM UK v Martine", ITMS: 26110230071, spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a Európskeho sociálneho fondu.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Novovzniknutý diabetes mellitus po transplantácii (NODAT) – analýza rizikových faktorov 19.1.2015 353.34 KB ktokoľvek