Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Možnosti a špecifiká vzdelávania a edukácie u seniorov. Princípy aktívneho starnutia.

Možnosti a špecifiká vzdelávania a edukácie u seniorov. Princípy aktívneho starnutia.

Aktívne starnutie. Zdravé starnutie. Koncept úspešného starnutia a zdravej staroby. Faktory, ktoré ovplyvňujú vzdelávanie seniorov. Edukácia seniorov. Ciele edukácie. Motivácia k edukačným aktivitám. Možnosti edukácie vo vyššom veku. Rozvíjanie schopnosti učiť sa - vplyvy. Na schopnosť učiť sa pôsobia osobnostné predispozície. Vzťah medzi vekom a vybranými schopnosťami. Starnutie – zmeny na mozgu. Bariéry vo vzdelávaní seniorov.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Vzdelávanie seniorov Stiahnuť - Vzdelávanie seniorovOtvoriť v novom okne - Vzdelávanie seniorov 3.11.2014 1.17 MB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: vzdelávanie seniorov

Odbor:

autor: Mária Zanovitová | pracovisko: Ústav ošetrovateľstva | publikované: 3.11.2014 | posledné úpravy: 3.11.2014
citácia: Zanovitová Mária: Možnosti a špecifiká vzdelávania a edukácie u seniorov. Princípy aktívneho starnutia.. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 3.11.2014, posledná aktualizácia 3.11.2014 [cit. 2018-03-23] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=265>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: