Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku hygienického zabezpečenia rúk zdravotníckych pracovníkov v klinickej praxi. Uvedené sú jednotlivé definície, základné pojmy a legislatíva súvisiace s danou problematikou. Následne sú popísané jednotlivé formy hygieny rúk (mechanické umývanie rúk, hygienické umývanie rúk, hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk), používanie sterilných a jednorazových rukavíc. Popisujú sa taktiež ďalšie aspekty hygieny rúk – starostlivosť o nechty, nosenie arteficiálnych nechtov, náramkov, prsteňov apod. Text obsahuje prehľadové tabuľky, schémy a odkazy na literárne zdroje.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Hygienické zabezpečenie rúk - metodické usmernenie 29.7.2013 826.46 KB ktokoľvek
 Imprimátur vedúcej pracoviska 10.12.2012 219.11 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. 10.12.2012 209.62 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD, MPH 10.12.2012 176.87 KB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Hygiena rúk - spätná väzba, určená pre zamestnancov a študentov JLF UK a UNM Martin 7.9.2018 používateľ na príslušnej fakulte

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

Súvisiace články: