Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

doc. Mgr. Ivan Poliaček, Ph.D., poliacek(at)jfmed.uniba.sk

Zoradené podľa: priorita a čas poslední úpravy
 

Rádioaktivita a ionizujúce žiarenie

Rádioaktivita a ionizujúce žiarenie

Ciele prednášky:

 • štruktúra atómu
 • ionizácia
 • porovnanie ionizácie a excitácie (energia fotónu)
 • vznik ionizujúceho žiarenia
 • základné častice a ich vlastnosti
 • mechanizmy interakcie
 • základné jednotky
 • základ poškodzovania biologického materiálu

 

 
autor: Ivan Poliaček | odbor: Biofyzika | zobrazené: 4958x | publikované: 19.11.2008 | posledné úpravy: 22.5.2011

Biofyzika svalovej kontrakcie

Biofyzika svalovej kontrakcie

Základné vlastnosti svalov a svalového tkaniva, kostrový, srdcový, hladký sval a rozdiely medzi nimi, štruktúra svalu a svalovej bunky (myofibrila, sarkomera, aktín, myozín, ...),motorická jednotka, nervo-svalová platnička, acetylcholín, platničkový potenciál, T - tubuly, sarkoplazmatické retikulum, akčný potenciál svalového vlákna, kontrakcia svalu, jej kontrola (tropomyozín), úloha Ca2+ iónov a ATP, svalové trhnutie, superpozícia, sumácia, tetanus (vlnitý, hladký), rigor mortis, jednotkový a viacjednotkový hladký sval, spojenie „gap junction“, syncytium, štruktúra tkaniva srdcového svalu, interkalárne disky, Ca vyvolané uvoľnenie Ca2+, akčný potenciál srdcového svalu, jeho trvanie, sumácia kontrakcie.

 
autor: Ivan Poliaček | odbor: Biofyzika | zobrazené: 4010x | publikované: 10.11.2010 | posledné úpravy: 19.5.2011

Biofyzika akčného potenciálu a synapsa

Biofyzika akčného potenciálu a synapsa

Depolarizácia – hyperpolarizácia, akčný potenciál – tvar, mechanizmus, refraktérne periódy, šírenie sa akčného potenciálu (postupné šírenie sa po nemyelinizovanom vlákne, saltatórne vedenie), elektrická stimulácia – reobáza, chronaxia, lokálny potenciál synapsa, neurotransmiter a mechanizmus synaptického prenosu receptory (ionotropické vs. metabotropické), EPSP, IPSP, sumácia (časová, priestorová) konvergencia, divergencia.

 
autor: Ivan Poliaček | odbor: Biofyzika | zobrazené: 3228x | publikované: 10.11.2010 | posledné úpravy: 19.5.2011