Mgr. Nadežda Kolenčíková

Pohybová aktivita a cvičenie ako súčasť životného štýlu

Autor: Nadežda Kolenčíková

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)

Pohybová aktivita a cvičenie ako súčasť životného štýlu. S pribúdajúcimi rokmi  je pohyb významný aj napriek mnohým ochoreniam, vrátane ochorení kognitívnych. Pohyb nie len cvičenie vo fitnesscentrách. Nie je potrebné tráviť cvičením celé hodiny.